logo-header-light

Miljøvennlig oppdrett

Kvalitet & ferskhet

UTKAST TIL FORSLAG TIL EVALUERINGSPLAN (islandsk)
BEMERKNINGER SENDES TIL einar@laxar.is

MIDLERTIDIG EVALUERINGSPLAN FOR PLANLAGT VIRKSOMHET I REYDARFJÖRDUR (islandsk)

FORETAKET

Laxar akvakultur produserer laks, fra utklekking til slakting.  Foretaket driver smoltproduksjon i to anlegg, Bakki og Fiskalón í Ölfus, i tillegg til et landbasert anlegg i Thorlákshöfn.

MER

PLASSERINGER

Den første stasjonen i Gripaldi ble tatt i bruk i 2017.  Sigmundarhús ble tatt i bruk i 2018 og Bjarg i 2019.  Hver stasjon har syv ansatte.
x

MER

SAMFUNNSANSVAR

Miljøvennlig og bæredyktig produksjon av atlanterhavslaks i Øst-Island i et av verdens reneste havområder.
x
x

MER