Laxar akvakultur produserer laks, fra utklekking til slakting.  Foretaket driver smoltproduksjon i to anlegg, Bakki og Fiskalón í Ölfus, i tillegg til et landbasert anlegg i Thorlákshöfn.

Laxar driver dessuten fiskeoppdrett i havbaserte merder i Reydarfjördur, hvor foretaket har tillatelse til å produsere opp til 6 000 tonn laks i merder på tre forskjellige plasseringer, men foretakets planlagte produksjon i Øst-Island vil i det lange løp bli omkring 25 000 tonn.

Grunnideen bak Laxar akvakultur ehf er den å etablere et fiskeoppdrett med vekt på viten, men også en økonomisk bærekraft for å kunne overvinne vanskelige perioder.