VIRKSOMHETEN REYDARFJÖRDUR

Den første stasjonen i Gripaldi ble tatt i bruk i 2017.  Sigmundarhús ble tatt i bruk i 2018 og Bjarg i 2019.  Hver stasjon har syv ansatte.

Laxar legger i sitt merdoppdrett i Reydarfjördur hovedvekt på det å benytte det best mulige utstyret i sin virksomhet, samtidig som de ansatte får trening i å bekjempe de forskjellige utfordringer som oppdrettet innebærer.

Laxer legger også stor vekt på bæredyktighet, miljø og sikkerhet, men foretaket benytter sertifisert bæredyktig fôr fra Skretting, foretakets miljøpolitikk er utgangspunktet i virksomheten og alle ansatte, entreprenører og besøkende må respektere de sikkerhetsreglene som gjelder for Laxar sitt merdoppdrett.

Laxar akvakultur ehf produserer, med ovenstående krav som kjernen i sitt merdoppdrett, produkter av høy kvalitet i det kalde og rene havet ved Islands kyst.