LAXAR

 Et rent islandsk produkt av ren natur

Hreinleiki Gæði Fagmennska

Fra klekking til slakting

Laxar oppdrett er et selskap som produserer høykvalitetslaks for verdens mest krevende markedsområder, både i Europa og USA. Selskapet driver tre oppdrettsstasjoner i Ölfus kommune, Sør-Island. Selskapet driver også en omfattende og svært avansert merdoppdrett med 16 000 tonn produksjonstillatelse for laks. Búlandstindur i Djúpivogur er et høyeffektivt lakseslakteri som eies i fellesskap av Laxar og andre samarbeidspartnere. Lakseslakteriets produksjonskapasitet er 125 tonn pr. dag. Selskapet har sine kontorer i Kópavogur og Eskifjordur. 

Selskapets overordnede plan er å bygge opp en leder innen oppdrettet med hovedvekt på kunnskaper og teknikk, men også med en økonomisk kapasitet til å bekjempe problemer. Selskapet legger stor vekt på miljøspørsmål og det samfunnsmessige ansvaret. 

Et sunt produkt

Laks er blant verdens sunneste matvareproduksjon. Laksen fra oss er høykvalitetsprodukt med mye proteiner, den inneholder betydelige mengder fettsyrer (Omega) og klassifiseres som supermat.

Det skal mer til enn bare økt produksjon i landbruket for å møte utfordringene i både klimaspørsmål og føde for hele verden, økt fiskeoppdrett vil ha en nøkkelrolle i styrking av matvareproduksjonen og verdens behov de kommende årtiene, ifølge erklæringer fra både De forente nasjoner og andre internasjonale institusjoner.

“GI EN MANN EN FISK OG HANS FAMILIE HAR MAT FOR EN DAG. LÆR HAM Å FISKE OG HANS FAMILIE HAR MAT FOR RESTEN AV LIVET.” M. HOTTA

 • MILJØVENNLIG MATVARE - LITE CO2 MILJØSPOR

 • LAKS ER NÆRINGSRIK OG FREMMER HELBRED

 • HØYKVALITETS MATPRODUKT FRA FAGFOLK I OPPDRETT VED IDEELLE LOKALE FORHOLD

 • FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) sier at verdens befolkning må fordoble sin produksjon av matvarer før år 2050 for å kunne imøtekomme klodens voksende befolkning, men allerede på dette tidspunkt gir oppdrettsvirksomhet godt 50% av verdens sjømatproduksjon.

  Havet rundt Island har en svært gunstig temperatur, noe som gir noen av verdens beste forhold for havbasert lakseoppdrett. Lakseoppdrett på Island har det som sitt mål å bygge sin fremtidige utvikling av bæredyktighet i lakseoppdrett på miljømessige, økonomiske og sosiale forhold, men industrien har allerede bekreftet sine verdier som basis for samfunnsmessig oppbygging i landet.

  Økt forbruk av fisk betyr miljømessig ansvar og reduksjon av det personlige miljøsporet. Det største utslippet av CO2 i forhold til lakseoppdrett kommer fra produksjonen av fiskefôr, slik at selve oppdrettsvirksomheten er faktisk den mest miljøvennlige produksjonen av protein til menneskelig konsum innen matvareproduksjonen i sin helhet.

  Laxar legger en stor vekt på arbeid i harmoni med både naturen og samfunnet vi opererer i. Laxar benytter seg av både interne og eksterne kontrolltiltak med driften for å forsikre bæredyktighet i all sin virksomhet.

  Laxar støtter alle slags samfunnsmessige prosjekter innen idrett og ungdomsarbeid, miljøspørsmål og kulturrelatert virksomhet.

 • Laksen fra oss er høykvalitetsprodukt med masser av proteiner, den inneholder mye fettsyrer (Omega) og klassifiseres som supermat. Islandske oppdrettsprodukter er av utmerket kvalitet og de oppfyller alle krav som stilles til matvarer. Kostholdspesialister og helsemyndigheter oppfordrer alle til å spise mer fiskeprodukter.

  Laks inneholder store mengder Omega-3 fettsyrer og er en proteinrik kost.

   

   

 • Laxar har et høyeffektivt og allsidig personale med omfattende erfaringer og kunnskaper på sine arbeidsområder. Vi legger stor vekt på de ansattes utdanning og trening og alle oppfordres, med støtte fra Laxar, til å spesialisere seg på områder knyttet til fiskeoppdrett.
  Det er omfattende tilfredshet med arbeidet innen selskapet, som legger stor vekt på det å opprettholde trivsel, ambisjoner og interessen for fremskritt.

  Vi legger vekt på:

  • AT DE ANSATTE HAR ANLEDNING TIL Å KOMBINERE ARBEID OG PRIVATLIV, TIL BESTE FOR SELSKAPET OG TIL ØKT LIVSKVALITET HOS PERSONALET.
  • SIKRE OG GODE ARBEIDSFORHOLD.
  • AT ALLE ARBEIDER SOM ET TEAM OG HVOR NYE ANSATTE BLIR TATT GODT IMOT.
  • AT ALLE ANSATTE RESPEKTERER BÅDE SITT ARBEID OG MEDARBEIDERE.

Merdoppdrett

LAXAR HAR SINE OPPDRETTSANLEGG I REYDARFJÖRDUR

Laxar stiller strengest mulige krav til sine produkter og har en effektiv indre kontroll med virksomheten. Produksjon av høykvalitetsprodukter med miljøvennlige og bæredyktige arbeidsmåter har høyeste prioritet.

Bæredyktigt og miljøvennligt produkt

 • EFFEKTIVE INDRE KONTROLLTILTAK

 • FÔR AV HØY KVALITET OG GOD UTNYTTING AF FÔRET

 • ET LITE MILJØSPOR

 • BEST MULIG FISKEVELFERD SOM FORSIKRER GODE VEKSTFORHOLD OG KORT OPPDRETTSPERIODE I HAVET

 • ETTER HVER AVSLUTTET PRODUKSJONSSYKLUS FÅR ALLE OPPDRETTSOMRÅDER EN HVILEPERIODE SOM FORSIKRER DERES BÆREDYKTIGHET

Første klasses oppdrettsutstyr

En forutsetning for en lederposisjon innen området er det å benytte et effektivt oppdrettsutstyr på grunnlag av nyeste teknikk og utvikling. Laxar har investert i første klasses fôrprammer, merder og annet oppdrettsutstyr de siste årene. Merdene fra Aqualine er i særklasse og designet for å kunne motstå islandske værforhold, unngå rømming av fisk og forsikre gode arbeidsvilkår.

Oppdrett av lakseyngel

LAXAR DRIFTER TRE OPPDRETTSANLEGG I ÖLFUS, SØR-ISLAND

Oppdrettsanleggene til Laxar er i Bakki, Laxabraut og Fiskalón i Ölfus kommune. Her har vi et gjennomtenkt oppdrett av lakseyngel som gir førsteklasses vilkår for de høykvalitetsprodukter som Laxar tilbyr.

 

 • ISLANDSKE ROGN FRA STOFNFISKUR

 • YNGLET UT OG OPPDRETTET I ÖLFUS KOMMUNE

 • UTMERKEDE FORHOLD MED GOD TILGANG TIL SJØ OG VANN

 • GODT FORBEREDT PERSONALE MED ERFARING PÅ SITT ARBEIDSOMRÅDE


HOVEDKONTOR

 • Hlíðarsmára 4

 • 201 Kópavogur, Island

 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

KONTOR ESKIFJÖRDUR

 • Strandgötu 18

 • 735 Eskifjörður, Island

 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

REGISTRERING© 2020 LAXAR.  -  ALLUR RÉTTUR ÁSKILINN


To Top